Một khúc dạo đầu với Arch Linux

Sau một thời gian khá dài vắng bóng trên blog này vì nhiều lí do, chủ yếu là vì phải lo cho các hoạt động của cộng đồng SaigonLUG và dành thời gian nghiên cứu một số vấn đề kĩ thuật, nay stk tôi mới có dịp blogging trở lại. Về chuyện SaigonLUG dạo này làm ăn ra làm sao, stk xin phép sẽ nói ở một post khác, còn post này thì stk xin tóm tắt sơ lược về quá trình tìm hiểu Arch trong thời gian gần đây và vài nhận xét của stk về distro này. Đọc tiếp »

Phân biệt các khái niệm UNIX, UNIX-Based và UNIX-Like

Đối với những ai tham gia vào thế giới của các hệ điều hành thuộc dòng họ UNIX (mà thường được gọi chung là các hệ điều hành *nix) như  GNU/Linux, GNU, FreeBSD, NetBSD, OpenBSD, Solaris, Open Solaris, IBM AIX, HP-UX, Mac OSX thì ắt hẳn sẽ có đôi khi còn có những sự nhập nhằng khi hiểu về 3 khái niệm thường dùng để chỉ các nhánh khác nhau trong gia đình *nix đó là UNIX, UNIX-LikeUNIX-Based. Bài viết của mình sau đây có mục đích gạn lọc và làm sáng tỏ hơn về vấn đề này. Đọc tiếp »

Sudoer’s Responsibility

With sudoer’s privileges, you must:

  1. Respect the privacy of others.
  2. Think before you type.
  3. With great power comes great responsibility (be responsible for whatever you do).

“Worse is better” and a few of my comments

Before we start, I guess we should have a short description for the phrase above. “Worse is better“, conceived by Richard P. Gabriel, is a play on words meaning the balance of software qualities between ability and efficiency. For instance, you may design an simple computer software but easy to use instead of a comprehensive software but complicated and also hard to use. Maybe, the “simpler” one is still the “better” one. That is the simplest definition of this phrase. To get more information, you can easily google it. Meanwhile, I’ll stop talking here and delve no more into the definition of this concept because my main purpose for this article is how to apply this philosophy into our works. Đọc tiếp »

X Window’s Principles

The main principles of “X Window System” desgin. Source from en.wikipedia.org Đọc tiếp »

Posted in Philosophy. Nhãn: . Leave a Comment »