Một khúc dạo đầu với Arch Linux

Sau một thời gian khá dài vắng bóng trên blog này vì nhiều lí do, chủ yếu là vì phải lo cho các hoạt động của cộng đồng SaigonLUG và dành thời gian nghiên cứu một số vấn đề kĩ thuật, nay stk tôi mới có dịp blogging trở lại. Về chuyện SaigonLUG dạo này làm ăn ra làm sao, stk xin phép sẽ nói ở một post khác, còn post này thì stk xin tóm tắt sơ lược về quá trình tìm hiểu Arch trong thời gian gần đây và vài nhận xét của stk về distro này. Đọc tiếp »

Python và vim

Bẵng đi một thời gian từ bài viết cuối cùng giờ tớ mới có thời gian viết một cái gì đó thư giãn :).
Đợt này có việc phải liên quan tới python nên cũng chịu khó bắt đầu với nó một chút. Với một ngôn ngữ lập trình thì người lập trình viên thường bắt đầu bằng việc tìm một trình soạn thảo hoặc một Đọc tiếp »

Phân biệt các khái niệm UNIX, UNIX-Based và UNIX-Like

Đối với những ai tham gia vào thế giới của các hệ điều hành thuộc dòng họ UNIX (mà thường được gọi chung là các hệ điều hành *nix) như  GNU/Linux, GNU, FreeBSD, NetBSD, OpenBSD, Solaris, Open Solaris, IBM AIX, HP-UX, Mac OSX thì ắt hẳn sẽ có đôi khi còn có những sự nhập nhằng khi hiểu về 3 khái niệm thường dùng để chỉ các nhánh khác nhau trong gia đình *nix đó là UNIX, UNIX-LikeUNIX-Based. Bài viết của mình sau đây có mục đích gạn lọc và làm sáng tỏ hơn về vấn đề này. Đọc tiếp »

Hard link vs. Symbolic link

Đối với nhửng người mới tìm hiểu Linux, thì 2 khái niệm hard link, symbolic link (soft link) gây ít nhiều khó khăn. Có lúc chỉ phân biệt hard link dùng cho file, còn soft link dùng được cho file và thư mục (1). Nhiều bài viết so sánh hard linksoft link, đọc xong rối loạn lên cả, bẵng một thời gian bản thân quên hết. Nào là:

+ Dùng hard link tiết kiệm dung lượng hơn, do 2 file cùng dùng chung 1 chỉ số inode, còn soft link thì tạo ra 1 số inode mới (2).

+Dùng hard link xóa file “nguồn” đi, thì file “đích” vẫn hoạt động. Dùng soft link, khi xóa “nguồn”, file “đích” trở nên vô nghĩa (3).

Để so sánh được 2 kiểu liên kết, cách tốt nhất ta cần hiểu bản chất của nó.

Đọc tiếp »

Posted in GNU/Linux. Nhãn: . 6 Comments »

“Worse is better” and a few of my comments

Before we start, I guess we should have a short description for the phrase above. “Worse is better“, conceived by Richard P. Gabriel, is a play on words meaning the balance of software qualities between ability and efficiency. For instance, you may design an simple computer software but easy to use instead of a comprehensive software but complicated and also hard to use. Maybe, the “simpler” one is still the “better” one. That is the simplest definition of this phrase. To get more information, you can easily google it. Meanwhile, I’ll stop talking here and delve no more into the definition of this concept because my main purpose for this article is how to apply this philosophy into our works. Đọc tiếp »